Bond

Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers
Vogelvereniging “De Tuinfluiter” is aangesloten bij de NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, onder bondsnummer O22.

Via deze bond krijgt u iedere maand het blad “Onze Vogels” in de bus met interressante informatie en artikelen over het houden en kweken van vogels.

Verder kunt u via de ringencommisaris van “De Tuinfluiter” ringen bestellen bij de bond waarmee u uw vogels kunt ringen. Als u aan tentoonstellingen mee wilt doen is het veelal verplicht de vogels te ringen.

De bond organiseert ieder jaar in januari de nationale tentoonstelling in Apeldoorn. Leden kunnen hieraan meedoen.

Voor meer informatie over de bond kunt u kijken op www.nbvv.nl

Geef een reactie