Doel

Doel van “De Tuinfluiter”
De vereniging stelt zich ten doel; de bevordering en verbetering van de vogelliefhebberij door het houden en kweken van vogels in de ruimste zin van het woord. Zij tracht dit te bereiken door:
•Het houden van vergaderingen.
•Het organiseren van lezingen, filmavonden, excursies en tentoonstellingen, ook in regionaal verband.
•Het geven van voorlichting op het gebied van de vogelliefhebberij in de ruimste zin en het uitwisselen van resultaten.
•Andere wettige middelen, die tot het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Geef een reactie